Aktuální akce


Program leden 2016 – Centrum setkávání 

 

 16. – 17. ledna 2016 SEBEUVĚDOMĚNÍ S ENNEAGRAMEM

velechovska_2

Dvoudenní seminář – lektorka Mgr. Michaela Velechovská. „Zaseješ myšlenku a sklidíš čin. Zaseješ čin a sklidíš návyk. Zaseješ návyk a sklidíš charakter. Zaseješ charakter a sklidíš osud.“ – Samuel Smiler
Je skvělé orientovat se v mapě vlastních návyků, charakterových vlastností, vnitřních motivů. Je velmi osvobozující pochopit mapy druhých lidí, jejich styl a způsob, jak realizují svuj život. Seminář Vám ukáže cestu k sebepoznání, k uvědomění si a popsání vlastních negativních a pozitivních návyků v emoční i mentální oblasti, k odstranění bloků a k nacházení vlastních limitů.

—————————————————————————————————————

Úterý 19.ledna 2016, 18:30-21hodin JASNÁ KOMUNIKACE

– workshop pro rodiče a pedagogy

V tomto večerním workshopu se podíváme blíže na tato témata:
Konflikty a možné zacházení s nimi, a to v klasických situacích, kdy dospělí chtějí něco jiného než dítě (např. odejít z domu či opustit školku, oblékání,…), ale i při nesrovnalostech mezi dětmi samotnými.
Dávání plné pozornosti dětem, jak na to a kolik a jak často jí vůbec děti potřebují.
Potřeby rodičů/dospělých trávících svůj čas s dětmi a jak toto ošetřit.
Součástí workshopu je meditace s vyladěním se na sebe a na to, co právě je. 
Vyladění se je prakticky použitelné v náročných situacích, ale nejen v nich.

Cena: 320Kč, rodičovský pár 570Kč

Středa, 20.ledna 2016, 18:30-21h. Intuitivní cestování kolem světa 

– sdílení vlastních zkušeností a poznatků.  

Vedle zřejmých daností jako pobývání v novém prostředí a setkávání se s novými lidmi byla pro mne tato desetiměsíční cesta světem získáváním zkušeností a intenzivním studiem. Ať už to bylo objevování a osvojování si nových způsobů zacházení se situacemi, objevování dalších stránek sebe sama, či nový přístup k životu a pohled na něj jako celek – bylo to o bytí v přítomnosti, skutečném prožitku toho, co se zrovna TEĎ děje. Přijďte se pobavit a klást zvědavé otázky:-)

Cena: 280 Kč

 

O Devi Althaus:

11225260_1549181485323278_7692727913210024587_n

Devi je tvůrcem metodiky doprovázení člověka v přelomových životních situacích, kterou nazvala JASNÁ KOMUNIKACE ®. 
V její současné práci se promítá 20 let mezinárodních zkušeností.
Narodila se v 1963 v bývalém Československu, posledních 20 let žije a působí zvláště v Německu.
V jedné z etap svého profesního života stála u zrodu neobvyklé svobodné školky v Berlíně (Kinderladen-Mitte), vzniklé jako rodičovská iniciativa, kde se podílela na formování metodiky doprovázení, několik let každodenně doprovázela děti a rodinné systémy dětí navštěvujících tuto školku. Posléze přešla do role supervizora školkového týmu, který se stal prvním z mnoha dalších.
V letech 2010-2012 si prošla zásadní životní zkušeností, která jí postupně zavedla do stavu plné závislosti na pomoci zvenčí. V této době žila za neustálé přítomnosti extrémní bolesti, s možností pohybu mimo byt pouze pomocí invalidního vozíku a velmi omezenou možností pohybu po bytě.
Během tohoto velmi osobního procesu znovunacházení cesty k pohybu bez bolesti se velmi prohloubila její důvěra v intuici, která jí po celou dobu vedla – až k setkání s hlubokou pokorou.
Velmi záhy poté, v říjnu 2013, spolu se svým manželem Martinem odjeli na 10ti měsíční, vlastními silami a intuicí organizovanou cestu kolem světa, kde dosud prožité intenzivní životní zkušenosti dostaly ještě další kontext v zrcadlení s rozličnou realitou míst, lidí, komunit, přírody 
a prostředí.
Dnes je Devi schopna fungovat s navenek nerozpoznatelnými omezeními.
——————————————————————————————————————–

Pro velký ohlas opakujeme:

Jednodenní seminář:   KVANTOVÁ SVOBODA V MATRIXU – Mgr. Jiří Lexa

  (www.kvantovacesta.cz)

Datum: neděle 31. ledna 2016

Místo: Centrum setkávání, Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

  Čas:  9 – 18 h (13 – 14 h pauza na oběd)

Cena: 2 000 Kč

     Cílem tohoto jednodenního instruktážního semináře je podat návod jak pracovat s tvořící energií v energetickém poli osob, zvířat, věcí nebo situací a žít tak vědomý život. 

 • Získáte  teoretické i praktické informace, jak vstupovat do energetických polí a vlastní myšlenkou léčit sebe i své okolí.
 • Součástí semináře je i téma energie peněz a její propojení s životem každého z nás, abychom si mohli zajistit trvalou hojnost.
 • Proč nepoužíváme náš mozek na 100%? 
 • Budeme též hovořit o mentální aktivaci kompletní DNA, z níž máme aktivní pouze dvě dvouvlákna a deset neaktivních. 

  Další témata:  

 • Vstup do změněného stavu vědomí, 
 • Negativní podvědomé mentální programy, jejich dlouhodobé získávání a rychlé odstranění,
 • Aktivace energetického pole, 
 • Zákon přitažlivosti, 
 • Vstup do energetických polí, 
 • Práce s tvořící energií v energetických polích osob, zvířat, věcí, či situací 
 • Energie peněz a její pochopení,
 • Kvantová svoboda v Matrixu.

    Informace k semináři a platbě Vám pošleme na základě vyplněného formuláře.

Zájemci o seminář napište mail na adresu: centrumsetkavani.cb@seznam.cz

nebo volejte p. Dagmar Celbovou, tel. 605 148 913