FELDENKRAISOVA METODA aneb POHYBEM k SEBEUVĚDOMĚNÍ

Centrum setkávání, Neplachova 1, Č.B. Neplachova 1, České Budějovice

FELDENKRAISOVA® METODA je psychosomatická metoda vzdělávání, která pomocí jemných pohybů, vlastní pozornosti a sebereflexe zlepšuje pohybovou kvalitu a podporuje funkčnost lidského těla jako celku.

PRO KOHO JE FELDENKRAISOVA METODA UŽITEČNÁ?
· Mám chronické nebo akutní bolesti v těle
· Chci být pohyblivější, chci zlepšit koordinaci těla
· Chci cítit lehkost v pohybech
· Chci mít flexibilnější tělo
· Chci zvýšit citlivost vůči svému tělu
· Chci mít radost z pohybu
· Chci zvýšit funkčnost těla
· Chci odbourat stres a kvalitně relaxovat
· Chci, nezávisle na věku, rozvíjet svoji osobnost, udržet si flexibilitu a kvalitu života
· Chci podpořit své dítě, které má speciální potřeby (např. vývojové, neurologické)

350Kč – 900Kč

NAAM JÓGA pro POSÍLENÍ ZDRAVÍ, DOBRÉ NÁLADY a HARMONIE

Centrum setkávání, Neplachova 1, Č.B. Neplachova 1, České Budějovice

Zveme Vás na pravidelná úterní cvičení s mantrami, mudrami a hudbou...
NAAM JÓGA je cvičení pro mladé i starší, muže i ženy - kdykoliv se můžete  přidat. Můžete chodit občas nebo pravidelně, i když: pravidelné cvičení = největší efekt. Více viz letáček...

300Kč – 2100Kč