ROVNOVÁHA 3 – pro DOSPĚLÉ

Centrum setkávání, Neplachova 1, Č.B. Neplachova 1, České Budějovice

Pouze pro absolventy kurzu ROVNOVÁHA 1 a následných kurzů: ROVNOVÁHA 2 nebo ROVNOVÁHA INTENZIV…

Osm setkání v uzavřené skupině vždy 1x za 14 dní od 16:30 do 18:00 hod. Konkrétně: 10. a 24. 10., 7. a 21. 11., 5. a 19. 12. 2018
a v dalším roce 16. a 30. 1.

ROVNOVÁHA 3 pro DOSPĚLÉ

Centrum setkávání, Neplachova 1, Č.B. Neplachova 1, České Budějovice

Pouze pro absolventy kurzu ROVNOVÁHA 1 a následných kurzů: ROVNOVÁHA 2 nebo ROVNOVÁHA INTENZIV… Osm setkání v uzavřené skupině vždy 1x za 14 dní od 16:30 do 18:00 hod. Konkrétně: 10. a 24. 10.,  7. a 21. 11.,  5. a 19. 12. … Celý příspěvek

ROVNOVÁHA 2 NA VLNĚ

Centrum setkávání, Neplachova 1, Č.B. Neplachova 1, České Budějovice

Tento kurz je určen především absolventům kurzu ROVNOVÁHA 1. Na kurz se mohou přihlásit i Ti z Vás, kteří už mají zkušenost s energiemi či obdobnými technikami.

Co Vás čeká?
Terapeutické techniky a praktická cvičení na bázi práce s energií, kvantovou vlnou, které si postupně osvojíme a naučíme je zvládat ve svém životě.
Každý z nás má volbu a moc ovlivňovat svou realitu.

8 setkání 1x za 14 dní – začínáme právě 20. února!

Lektorka: Mgr. Aneta Bicanová

2400Kč

Kurz ROVNOVÁHA 3

Centrum setkávání, Neplachova 1, Č.B. Neplachova 1, České Budějovice

je uzavřená skupina pro absolventy kurzu ROVNOVÁHA I a II.

8 setkání 1x za 14 dní – začínáme 27. 2. 2019

Cesta k sobě, ke své vlastní podstatě, přirozenosti, moudrosti a duchovní síle.
Každý z nás má volbu a moc ovlivňovat svou realitu.

Bližší informace na letáčku.

2400Kč

Kurz ROVNOVÁHA III  

Centrum setkávání, Neplachova 1, Č.B. Neplachova 1, České Budějovice

Uzavřená skupina pro absolventy Kurzu ROVNOVÁHA I a II

8 setkání 1x za 14 dní – začali jsme 27. února. Cesta k sobě, ke své vlastní podstatě, přirozenosti, moudrosti a duchovní síle.
Bližší informace v letáčku.