CELOSTNÍ JARNÍ SEBEPÉČE SE ZAMĚŘENÍM NA ZRAK

Centrum setkávání, Neplachova 1, Č.B. Neplachova 1, České Budějovice

Cyklus jarní sebepéče obsahuje:
• 3 společná celodenní setkání: 4. 3., 18. 3. a 1. 4., vždy od 9:00 do 17:00
 • Online jídelníček, informace, meditace - zůstává přístupné i po očistě
• Bylinkové čaje na 5 týdnů
• Bachovy esence a ušní akupunktura dle individuální potřeby
• Konzultace a komunikace s lektorkou a ostatními v online programu po dobu pěti týdnů, přístup k receptům, cvičením, nahrávkám a komunikaci zůstává neomezený i po ukončení očisty.

6000Kč