ŽIVLY + HMOTNÉ TĚLO (z CYKLU „VE SVÉ CELISTVOSTI I.“- základní vztahy)

Centrum setkávání, Neplachova 1, Č.B. Neplachova 1, České Budějovice

Zveme Vás na hluboký a transformační podzimní cyklus - pro muže a ženy.
Vzhledem k současné situaci JE MOŽNÉ SE ZÚČASTNIT I JENOM JEDNOTLIVÝCH TÉMAT!!!!

Tento cyklus léčivých setkání je opravdu velmi silný. Propojuje se v něm šamanská práce, léčivé obřady a konstelace.

Co nás čeká 4.10.?
......................................
4.10.  ŽIVLY + hmotné tělo :
Matka Země - hmota - tvořivá síla - fyzické tělo - léčení se živly, léčivý rituál, práce venku na Todeňské hoře, při nepřízni počasí uvnitř v Centru setkávání).
Zahájení procesu ozdravení.
Celý den - neděle cca od 9:00 event.10:00 - 17:00 hod. časy upřesníme těsně před konáním. Domluvíme se na společném přesunu - možnosti odvozu, podmínek apod.
Cena: 1.800 Kč/1 den

Další témata:
30.10., 31.10. + 1.11.  KOŘENY
21. - 22.11. MUŽSKÝ A ŽENSKÝ PRINCIP
5. - 6.12. PROPOJENÍ - SVĚTLO V NÁS

1800Kč – 12500Kč