Rekonektivní léčení a Reconnection

Rekonektivní léčení®  a  The Reconnection®  vynesl na světlo americký lékař Eric Pearl.

Jde o léčení, které zahrnuje všechny známé formy energetických léčení.

Rekonektivní léčení není ani diagnostikování, ani terapie, ani léčba v našem smyslu slova, protože se nezaměřuje na symptomy.

Je to něco mnohem, mnohem víc.
Rekonektivní léčení (RL) se provádí bezdotykově.

Klienta (pacienta) naladíme na léčivé spektrum frekvencí, které se skládá  z energie, světla a informací. (Energie je vše, co tvoří náš organismus, naši pravou podstatu a naše skutečné fyzické tělo. Světlo je rezonance a komunikace v rámci těchto frekvencí mezi vesmírem a námi. Informace prochází přes tyto interakce s energií a světlem.) Je to hmatatelné, měřitelné, můžete to skutečně pocítit.

Tyto frekvence „pracují“ nejenom během sezení, ale dlouho po jeho ukončení.  Mohou způsobit změny na fyzické, mentální  i emociální  rovině. Některá uzdravení bývají okamžitá, jiná pozvolná a zpravidla mívají dlouhodobý účinek. Dochází k návratu optimální  rovnováhy.

Rekonektivní léčení je možné provést i na dálku.

A jak to vypadá v praxi?

Klient si většinou lehne, zavře oči a nechá na sebe působit léčivé frekvence. Často přichází velké uvolnění, vnitřní klid, pohoda a radost, jindy pláč, smutek, smích, vidění barev apod., fyzicky se často míhají oči, kručí v břiše, objevují se pohyby  končetin, hlavy i celého těla. Nic není špatně, ani pokud se neděje „vůbec nic.“  Někdy i klient usne. Vše je dobře.

Vlastní léčení trvá přibližně 30 minut. Doporučuje se 1 až 3 sezení s certifikovaným terapeutem – vždy dle přání klienta. Důležité při RL je nic neočekávat, nechtít nic konkrétního…

Doktor Pearl  ve své knize „Reconnection- uzdravte sebe, uzdravte druhé“ píše:
„Pokud máte štěstí, přijde vaše léčení ve formě, kterou očekáváte.
Pokud máte opravdové štěstí, přijde vaše léčení ve formě, o které jste ani nesnili – v takové, kterou má Vesmír na mysli právě pro vás.“

Rekonektivním léčením se zabývá mnoho vědců, lékařů, kvantových fyziků a univerzit na celém světě. Bylo prokázáno, že RL restrukturalizuje naši DNA, což vede k emisi měřitelné vyšší úrovně bio-fotonického světla. Léčivé frekvence vytvářejí větší harmonii a rovnováhu v našem těle. Vědci i nadále zkoumají, jak celý proces funguje.
Ani Rekonektivní léčení však nemůže zajistit 100% vyléčení všech klientů. Je ale zaznamenáno velké množství vyléčených i tam, kde klasická léčba selhává. Často se stává, že po Rekonekt. léčení lidé přehodnotí své dosavadní životní postoje, začnou žít  „jinak“ a tím postupně dochází i k vymizení jejich fyzických nebo psychických potíží. Na toto léčení přicházejí často i lidé zdraví, kteří jsou „jenom přetažení“ např.ze svých vedoucích pozic nebo stresového zaměstnání (manažeři, ředitelé apod.).

Zopakuji slova doktora Pearla:
„Pokud máte štěstí, přijde vaše léčení ve formě, kterou očekáváte.
Pokud máte opravdové štěstí, přijde vaše léčení ve formě, o které jste ani nesnili – v takové, kterou má Vesmír na mysli právě pro vás.“

Od r. 2015 jsem certifikovaný praktik RL a Reconnection.

V průběhu posledních několika let přišly díky vnějším okolnostem i otázky, jestli se zrovna já mám věnovat této metodě. Už to vím…

Mám velkou radost pokaždé, když slyším, kam Rekonektivní léčení klienta posunulo, co všechno pochopil, co následně změnil…

Cena sezení : 1200Kč