Feldenkraisova metoda

jitka_hosnedlovaKdo jsem?

Jitka Hosnedlová, rehabilitační pracovnice a fyzioterapeut.

V rehabilitaci pracuji více než 30 let. Na různých pracovištích a pro různé specializace lékařů. Ke své práci využívám různé techniky a metody.

FELDENKRAISOVA METODA 

S Feldenkraisovou metodou jsem se seznámila a nechala se jí lapit v roce 1999 a nevynechala jsem žádný kurz Zuzky Frank (SRN). Cvičení je jednoduché. Jedná se o  přirozený pohyb, kdy i vědomé dýchání je již považováno za cvičení. Nechte se i Vy pohltit tímto úžasným cvičením.

Feldenkraisova® metoda somatického vzdělávání (FM) je uznávaný celostní přístup, který využívá pohyb jako  prostředek v procesu učení. Díky schopnosti lidského mozku se celý život přetvářet (tzv. plasticita mozku) můžeme v jakémkoli věku využívat proces organického učení nejen ke zlepšování kvality pohybového spektra a odstranění řady obtíží a neduhů, ale i k rozvíjení svého celkového potenciálu. Změny na úrovni pohybu se promítají do všech aspektů života včetně vnímání, prožívání a myšlení. Feldenkraisova® metoda napomáhá  změnit celkovou kvalitu života a vystoupit z  navyklých vzorců a omezujících stereotypů nejen v pohybu.

Moshé Feldenkrais Dsc.

Tvůrce metody Moshé Feldenkrais DSc. (1904 – 1984) byl fyzik, vědec a vyhledávaný učitel juda. Metoda vznikla syntézou Feldenkraisových rozsáhlých znalostí, zkušeností z bojových umění a experimentálního zkoumání pohybových procesů. Feldenkraisovo hledání možností pohybové reedukace bylo osobně motivováno opakovaným ochromujícím zraněním kolen. Při objevování cesty k navození optimální funkce vycházel z poznatků fyziky, biomechaniky, fyziologie, neurověd, biologie, anatomie, teorií učení, psychologie i z pozorování dětského vývoje.

Co můžete od cvičení očekávat

Tato metoda vám umožní zkvalitnění tělesných i duševních schopností. Pohyby jsou lehké, koordinované a bez zbytečné námahy. Zvýšíte si sebedůvěru. Zažijete radost ze cvičení a obnovíte si pocity hravosti a lehkosti pohybu. Začnete opět využívat inteligenci Vašeho těla a optimalizovat své pohyby.

Pro koho je metoda vhodná

Pro všechny věkové kategorie. Také je vhodná po těžkých úrazech, ochrnutí, po psychických traumatech. V Německu, odkud tuto metodu Zuzana Frank do své rodné země přinesla, umí tuto metodu používat i pro uzdravení bezvědomích koní.

Na cvičení potřebujete

  • Cvičební podložku (ideálně 2×2 metry, abyste měli podložku i pod rozpaženými pažemi.) Nebo deku.
  • Malý polštářek pod hlavu
  • Teplé oblečení a ponožky (vleže na zemi bývá chladněji)
  • Boty netřeba
  • Hodinu času

Krédo:

„S Feldenkraisem můžete žít celý den.“