REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ a RECONNECTION

Rekonektivní léčení®  a  The Reconnection®  vynesl na světlo americký lékař Eric Pearl.

Jde o léčení, které zahrnuje všechny známé formy energetických léčení.

Rekonektivní léčení není ani diagnostikování, ani terapie, ani léčba v našem smyslu slova, protože se nezaměřuje na symptomy.Je to něco mnohem, mnohem více.
REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ (RL) se provádí bezdotykově.

Klienta (pacienta) naladíme na léčivé spektrum frekvencí, které se skládá  z energie, světla a informací. (Energie je vše, co tvoří náš organismus, naši pravou podstatu a naše skutečné fyzické tělo. Světlo je rezonance a komunikace v rámci těchto frekvencí mezi vesmírem a námi. Informace prochází přes tyto interakce s energií a světlem.) Je to hmatatelné, měřitelné, můžete to skutečně pocítit.

Tyto frekvence „pracují“ nejenom během sezení, ale dlouho po jeho ukončení.  Mohou způsobit změny na fyzické, mentální  i emociální  rovině. Některá uzdravení bývají okamžitá, jiná pozvolná a zpravidla mívají dlouhodobý účinek. Dochází k návratu optimální  rovnováhy.

Rekonektivní léčení je možné provést i na dálku.

A jak to vypadá v praxi?

RL-foto-4-800Klient si většinou lehne, zavře oči a nechá na sebe působit léčivé frekvence. Často přichází velké uvolnění, vnitřní klid, pohoda a radost, jindy pláč, smutek, smích, vidění barev apod., fyzicky se často míhají oči, kručí v břiše, objevují se pohyby  končetin, hlavy i celého těla. Nic není špatně, ani pokud se neděje „vůbec nic.“  Někdy i klient usne. Vše je dobře.

Vlastní léčení trvá přibližně 30 minut. Doporučuje se 1 až 3 sezení s certifikovaným terapeutem – vždy dle přání klienta. Důležité při RL je nic neočekávat, nechtít nic konkrétního…

Doktor Pearl  ve své knize „Reconnection- uzdravte sebe, uzdravte druhé“ píše:
„Pokud máte štěstí, přijde vaše léčení ve formě, kterou očekáváte.
Pokud máte opravdové štěstí, přijde vaše léčení ve formě, o které jste ani nesnili – v takové, kterou má Vesmír na mysli právě pro vás.“

Rekonektivním léčením se zabývá mnoho vědců, lékařů, kvantových fyziků a univerzit na celém světě. Bylo prokázáno, že RL restrukturalizuje naši DNA, což vede k emisi měřitelné vyšší úrovně bio-fotonického světla. Léčivé frekvence vytvářejí větší harmonii a rovnováhu v našem těle. Vědci i nadále zkoumají, jak celý proces funguje.
Ani Rekonektivní léčení však nemůže zajistit 100% vyléčení všech klientů. Je ale zaznamenáno velké množství vyléčených i tam, kde klasická léčba selhává. Často se stává, že po Rekonekt. léčení lidé přehodnotí své dosavadní životní postoje, začnou žít  „jinak“ a tím postupně dochází i k vymizení jejich fyzických nebo psychických potíží. Na toto léčení přicházejí často i lidé zdraví, kteří jsou „jenom přetažení“ např.ze svých vedoucích pozic nebo stresového zaměstnání (manažeři, ředitelé apod.).

Zopakuji slova doktora Pearla:
„Pokud máte štěstí, přijde vaše léčení ve formě, kterou očekáváte.
Pokud máte opravdové štěstí, přijde vaše léčení ve formě, o které jste ani nesnili – v takové, kterou má Vesmír na mysli právě pro vás.“

Cena sezení : 1200Kč

 

THE RECONNECTION:

The Reconnection (Znovu-napojení) je evoluční proces, který nás vrací do stavu přirozené harmonie, zdraví a rovnováhy ve všech oblastech. Mnoho lidí zažije po Reconnection trvalé změny na mnoha úrovních.

Provádí se jednou za život a nemusí se opakovat. Při procesu The Reconnection dochází k propojení energetických drah v našem těle s energetickými dráhami, které jsou v prostoru kolem nás, protože vše je vlastně energie. Tím dochází k znovu-napojení a k celistvosti. The Reconnection má dopad na fyzickou, psychickou, mentální, emocionální i duchovní rovinu.

Reconnection je spojení s frekvencemi, které jsou zde v prostoru stále. Jakmile naše tělo tyto frekvence cítí, vzpomene si, že tuto úroveň harmonie a zdraví zná a zcela přirozeně se začne do tohoto stavu harmonie vracet.

U někoho se to projeví vyléčením fyzických problémů, u jiného například tak, že si dá dohromady narušené vztahy s rodiči, s partnery nebo dětmi. Další člověk  začne dělat práci, kterou vlastně vždy dělat chtěl, někdo se celkově zklidní a prohloubí své vnímání ve všech oblastech, a to mu způsobí změny v celém jeho dalším životě… Takhle funguje The Reconnection.

The Reconnection je o návratu k sobě. Pro každého je tento proces jiný, individuální.

Vědci prokázali, že po The Reconnection dochází ke změnám ve struktuře naší DNA a buněk našeho těla. Při měření v laboratořích bylo zjištěno, že během působení rekonektivních frekvencí na tělo proudí do našeho těla obrovské množství fyzického světla, širokého spektra energie a informací v harmonické podobě.

  • Reconnection zpomaluje i zastavuje proces stárnutí našeho fyzického těla.
  • Dochází k výraznému zklidnění a reorganizaci života směrem k harmonii.
  • Prohlubuje se spokojenost a efektivita.
  • Obecně se po The Reconnection zkvalitní a zharmonizují vztahy s blízkými, i lidmi ve svém okolí.
  • The Reconnection snižuje hladinu vnitřního stresu, navrací organismus do rovnováhy a zdraví a navyšuje energii v našem těle.

Po The Reconnection jsme trvale a celistvě napojeni. Dochází k harmonizaci všech aspektů v našem životě. To je do jisté míry spojeno i s rozpadem některých starých věcí a vzorců v našem životě. Dochází k vymazání nefunkčních vzorců v našem energeticko-informačním systému a vyléčení na všech úrovních: mentální, emocionální, fyzické a duchovní.

Mnoho lidí zažije razantní změny ve svém životě směrem k harmonizaci a navýšení vědomí. Lidé to často popisují jako nárůst životní energie, vnitřní jistoty a jasného intuitivního směřování k věcem, které v podstatě chtěli dělat.

 

Celý proces se provádí ve 2 sezeních. Jeden den je to cca 30 – 40 minut a druhý den cca 35 – 45 minut.
Je zapotřebí jej dokončit v rozsahu 3 nocí.

Je zde důležitá i cena. Cena obsahuje frekvenci 333, což je v součtu číslo 9 a to je číslice, která znamená ukončený proces. V naší zemi je to přepočet  333 USD vždy ke dni, kdy se dělá 1. část The Reconnection…
Tuto cenu je nutné zaplatit, aby byla dodržena výměna hodnot (Fair Money Exchange), a aby proces zobrazoval harmonii i v této oblasti.

Podstatné je to, co se děje potom… 

 

V průběhu posledních několika let přišly díky vnějším okolnostem i otázky, jestli se zrovna já mám věnovat této metodě. Už to vím…

Od r. 2011 praktikuji Rekonektivního léčení.

Od r. 2012 jsem také praktik The Reconnection.

Od r. 2015 jsem certifikovaný praktik RL a The Reconnection

Mám velkou radost pokaždé, když slyším, kam Rekonektivní léčení nebo The Reconnection klienta posunulo, co všechno pochopil, co se následně v jeho životě změnilo… Dáša Celbová (více viz: o mně…)

 

MEDIA:

Eric Pearl byl hostem Daniely Drtinové v pořadu “Před půlnocí” na ČT 2  14.4.2010 –  záznam ZDE

 Rozhovor Alžběty Šorfové s Ericem Pearlem na Cesty k sobě – 9.10.2014

 Rozhovor s Ericem Pearlem na internetové TV Cesty k sobě – 24.3.2015

 Rozhovor s Ericem Pearlem v časopise Phoenix – 21.3.2015  

   

Video s Vladimírem Ekartem o Rekonekt. léčení a Reconnecionu