Pravidelné akce

Také v roce 2019 otevíráme znovu tyto cykly:

………………………………………………………………………………..

– KURZ ROVNOVÁHA pro DĚTI (pokračujeme od 20.2.) s Mgr. Anetou Bicanovou

– KURZ ROVNOVÁHA 2 (20.2.) s Mgr. Anetou Bicanovou

– KURZ ROVNOVÁHA 3 pro DOSPĚLÉ (27.2.) s Mgr. Anetou Bicanovopu

MOHENDŽODÁRO – TANTRA JÓGA PRO ŽENY ZAČÁTEČNICE

 s Miloslavou Jirouchovou (22.1. ukázková lekce / poté začínáme 12.2. )

– MOHENDŽODÁRO PRO POKROČILÉ (začínáme 29.1.)

– LOONA DANCE (16.1.) s Mgr. Álou Vachuškovou

– JEMNÁ JÓGA pro KAŽDÉHO (4.1.) s Mgr.Miladou Bláhovou

– JARNÍ OČISTA aneb TERAPIE NEJEN STRAVOU (18.3. a další cyklus 29.4.) s celostní terapeutkou Kamilou Doubkovou

Kurzy ANGLIČTINY – PRO VĚČNÉ ZAČÁTEČNÍKY (volně navazujeme 31.1.) s Janou Hruškovou

– FRANCOUZŠTINA PRO NEJMENŠÍ –  pro děti 4 – 9 let (od 7.1.) s Martinou Oleckou

– Kurzy ANGLIČTINY pro děti 4 – 9 let (od 20.2.) s Martinou Oleckou

Informace o jednotlivých cyklech najdete vždy v příslušném dni, kdy začíná buď úvodní přednáška nebo celý cyklus nebo zde pod soupisem akcí, případně na tel. č. 605 148 913 – postupně doplňujeme…

Připravujeme i cykly nové:

……………………………………….

 

JEDNOTLIVÉ CYKLY:


– KURZ ROVNOVÁHA pro DĚTI (pokračujeme od 20.2.) s Mgr. Anetou Bicanovou

Jedinečný kurz pro 9 – 13 leté děti (16 setkání) pokračuje dále i ve druhém pololetí. Bližší informace na letáčku.

 

 

– Kurz ROVNOVÁHA II na vlně

je určený především pro absolventy Kurzu ROVNOVÁHA I

8 setkání 1x za 14 dní – začínáme 20. 2. 2019

Kurz mohou absolvovat i Ti z Vás, kteří už mají zkušenost s energiemi či obdobnými technikami… Terapeutické techniky a praktická cvičení na bázi práce s energií, kvantovou vlnou, které si postupně osvojíme a naučíme je zvládat ve svém životě. Každý z nás má volbu a moc ovlivňovat svou realitu.

Bližší informace na letáčku.

 

Kurz ROVNOVÁHA III  

– uzavřená skupina pro absolventy Kurzu ROVNOVÁHA I a II

8 setkání 1x za 14 dní – začínáme 27. února. Cesta k sobě, ke své vlastní podstatě, přirozenosti, moudrosti a duchovní síle. Bližší informace na letáčku.

 

Mgr. ANETA BICANOVÁ, tel. 606 250 608

Od dospívání jsem kromě běžného vzdělávání hledala různé další směry, které by mi nabídly jiný rozvoj a poznání. Zásadní v mém životě bylo několik kurzů a setkání, které mě posouvaly na mé cestě a jsem za ně velice vděčná – Automatická kresba, Kineziologie on Brain, Mimosmyslové vnímání, Technika kvantového doteku Matrix, Channeling, Sebeuvědomění s Eeneagramem, učení Drünvala Melchizedeka, Access Bars a v neposlední řadě život sám…

V současné době provozuji poradenství, kde se věnuji metodě Odblokování, která je schopna odblokovat příčinu potíží, porozumět vzorci a vědomě ho přenastavit. Při odblokování automaticky vstupuji do kvantového pole. Dále se zaměřuji na Kvantové působení, Access Bars – Brány do vědomí, Duhovou cestu, kurzy pro děti a dospělé a také channeling. Právě přes channeling mi bylo sděleno mé duchovní jméno Harmoniel, které v sobě nese šíření harmonie a rovnováhy. Proto jsem již dříve zcela spontánně nazvala své první kurzy pro děti názvem Rovnováha. Synchronicity Vesmíru jsou prostě nádherné.

Díky těmto technikám jsem změnila svůj život a celkový pohled na svět. Tyto metody mě nejenom naplňují a baví, ale zároveň neustále překvapují svými nekonečnými možnostmi.

Cesta, na kterou jsem se vydala, je dlouhá, ale vede k vnitřnímu a univerzálnímu pochopení. Věřím, že se na této cestě potkáme a těším se na případné setkání s Vámi.

Aneta Harmoniel Bicanová, průvodkyně vnitřními světy

 

MOHENDŽODÁRO – TANTRA JÓGA PRO ŽENY začátečnice

REZERVACE PŘEDEM viz. plakát…

Termíny tzv. Mateřskéh okruhu :12.2.,26.2.,12.3.,26.3.,9.4.,23.4. a 7.5.

 

 

MOHENDŽODÁRO – TANTRA JÓGA PRO ŽENY – pokročilé

od 29. ledna a dále 19.2.,5.3.,19.3.,2.4.,16.4.,14.5.

 

MILOSLAVA JIROUCHOVÁ, akreditovaná lektorka, www.miloslavaj.webnode.cz , tel. 725 594 173 má bohaté zkušenosti s vedením ženských kruhů, smíšených skupin, meditacemi, katarzními i zenovými  technikami. Absolvovala 5 letou celoroční školu Mohendžodáro – ucelený tantrický systému péče o Ženu a je akreditovanou lektorkou Mohendžodára.  Provádí muzikoterapii s tibetskými mísami, zvonkohrami a jinými nástroji. Jako Deví  předává  hojivý dotek v jedinečných terapiích a masážích pro ženy Mohendžodáro. Je mentorkou Meditací Mohendžodáro.

… podívej se mi do očí, poví Ti to více než mnoho slov….
Od mala mám ráda přírodu, zvířata. Les je mým chrámem, tam se chodím smát i plakat. Ráda zkouším, pozoruji, objevuji a nořím se do ještě větších hloubek již poznaného včetně sebe samé. Je mi dobře s lidmi, kteří se dovedou na svět dívat s otevřeným srdcem a dětským nadšením i přes nelehké chvíle, kterými si každý z nás někdy prochází. Mou velkou vášní a radostí je malování, Mohendžodáro – ucelený tantrický systém pro ženy a určitě řada naplňující momentů a životních setkání či zvratů. Mám ráda exotické vůně, kameny, místa, kde dýchá genius loci.