FELDENKRAISOVA METODA aneb POHYBEM k SEBEUVĚDOMĚNÍ

Centrum setkávání, Neplachova 1, Č.B. Neplachova 1, České Budějovice

FELDENKRAISOVA® METODA 
je psychosomatická metoda vzdělávání, která pomocí jemných pohybů, vlastní pozornosti a sebereflexe zlepšuje pohybovou kvalitu a podporuje funkčnost lidského těla jako celku. Bystří individuální vědomí v úrovni těla i psychiky. Pracuje se zlepšováním pohybového rozsahu a pohyblivosti, podporuje koordinaci pohybu a dynamickou posturální rovnováhu a pomáhá objevovat přirozenou schopnost fyziologického, tedy funkčního pohybu.

350Kč – 900Kč

REZONUJTE se ZVUKEM ÓM (ÓM CHANTING)

Centrum setkávání, Neplachova 1, Č.B. Neplachova 1, České Budějovice

Každé pondělí zveme i nově příchozí na ÓM CHANTING (viz plakát). 
Óm je universálním zvukem stvoření, nejvyšší a nejčistší vibrací, která existuje.