STRES a JEHO PŮSOBENÍ na NAŠE ZDRAVÍ a PSYCHIKU

Zveme Vás na večerní přednášku, jejíž obsah se čas od času (nebo často?) týká téměř každého z nás…

Obsah:
– Jaký je význam stresu v našem životě, životní postoje a osobní nastavení.
– Stresory v životě jedince v osobním a pracovním životě, jak je poznat a pracovat s nimi.
– Osobní potenciál člověka pro zvládání stresu.
– Pozitivní a negativní stres. Jeho funkce, vlivy, příčiny a následky.
– Reakce těla a psychiky na stres, prevence ochrany.
– Zvládání stresu racionálním postojem, použitelnost techniky v praxi.
– Postup a návod ke zvládání emocí při stresu.
– Psychohygiena a její role pro zvládání stresu.
– Techniky a praktická cvičení k odstranění stresu a jeho následků, relaxační techniky – návod a praktické použití v běžném životě.
– Doporučení ke zvládání stresu zaměřené na konkrétní situace.
– Syndrom vyhoření – příčiny vzniku, příznaky, průběh, následky.

– Doporučená prevence a ochrana, praktická řešení a včasná diagnostika

 

 

 

Cíl:
– Pochopení příčin stresu a omezit jeho působení na naše zdraví.
– Psychosomatické příčiny a následky stresu.
– Využití vlastního potenciálu ke zvládání stresu.
– Praktické a konkrétní informace v práci se stresem.
– Naučit se jak prakticky a jednoduše zvládat stres v běžném i pracovním životě.

 

 

Mgr. Bc. JITKA ANASTAZIE MEINDL poradenský psycholog, grafolog, lektor a kouč, www.jitkameindl.zombeek.cz

Své odborné profesi lektora dalšího vzdělávání – Andragoga, se věnuje již 18 let.

Působí jako lektorka a profesní poradce v řadě významných firem jak v soukromé sféře, tak i ve státní správě a státním sektoru. Mezi její nejvýznamnější klienty můžeme řadit významné firmy v oblasti automobilového, školského, zdravotnického a průmyslového odvětví a také ve státní správě. Je spoluautorkou několika vzdělávacích projektů ESF ČR, kde se i jako lektorka podílela na vzdělávání zaměstnanců.

Působí i v oblasti poradenské, personální a profesní činnosti, andragogického a psychologického poradenství a individuálního koučinku.

Jako grafolog a poradenský psycholog působí v oblasti osobního rozvoje. Věnuje se vzdělávání dospělých v oblastech manažerských dovedností, v tématech a v oblastech strategického managementu, ale také v tématech soft skills – v oblasti psychologie, komunikace, rozvoje osobnosti a manažerských dovedností.

Kromě odborných a profesních odborností uplatňuje i své zkušenosti z praxe z oblasti managementu. Zakládá si na uplatňování získaných znalostí a dovedností ze seminářů v praktickém pracovním i soukromém životě.

Jejím cílem je přiblížit a přizpůsobit vzdělávání co nejvíce lidem a co nejefektivněji předat a uplatnit získané informace. Její semináře a kurzy jsou velmi žádané, nejen z důvodu vysoké odbornosti a profesionality, ale i díky zábavné a lidské formě, díky které i ty nejtěžší témata a informace dokáže lidem předat